Hollandaca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Ik begrijp zijn/haar punt.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
أتفق تماماً على أنّ...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

أختلف عموما مع... لأنّ...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
In tegenstelling tot ..., toont ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
على النقيض من... هو \ هم...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...و ... يختلف من حيثُ...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Ik zou zeggen dat ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
يبدو لي أنّ...
Het lijkt mij dat ...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
في رأيِي...
Naar mijn mening ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
مِنْ وجهة نظري...
Vanuit mijn standpunt ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Ik ben van mening dat ...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Toegegeven ..., maar ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
على العكس، ...
Integendeel, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
من جهةٍ...
Enerzijds ...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
من جهةٍ أخرى...
Anderzijds ...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
على الرغم من...
Ondanks ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Ondanks het feit dat ...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
وبالمناسبة فإنّ...
Bijkomend ...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
علاوة على ذلك...
Bovendien ...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır