Danca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
أتفق تماماً على أنّ...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

أختلف عموما مع... لأنّ...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Jeg er stærkt uenig i at...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
I modsætning til..., ...viser...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
على النقيض من... هو \ هم...
...i modsætning til... er...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
...er lig... i forbindelse med
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
...و ... يختلف من حيثُ...
...og... er forskellige med hensyn til...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Den første..., i modsætning til, den anden...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Jeg ville sige at...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
يبدو لي أنّ...
For mig virker det som om at...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
في رأيِي...
Efter min mening...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
مِنْ وجهة نظري...
Fra mit synspunkt...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Jeg er af den mening at...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Det er min opfattelse at... fordi...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Indrømmet..., men...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Selvom, ikke desto mindre...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
على العكس، ...
Derimod,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
من جهةٍ...
På den ene side...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
من جهةٍ أخرى...
På den anden side...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
على الرغم من...
På trods af...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Til trods for det faktum at...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Videnskabeligt/historisk set...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
وبالمناسبة فإنّ...
I øvrigt...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
علاوة على ذلك...
Endvidere...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır