Rumence | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Înţeleg punctul său de vedere.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Ich stimme völlig zu, dass...
Sunt în totalitate de acord că...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Mă opun total ideii conform căreia...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
...în opoziţie cu...este/sunt...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... ähnelt ... hinsichtlich...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Ich würde sagen, dass...
Aş putea spune că...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Es scheint mir, dass...
Impresia mea este că...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Meiner Meinung nach...
După părerea mea,...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Von meinem Standpunkt aus...
Din punctul meu de vedere...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Ich bin der Ansicht, dass...
Sunt de părere că...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Convingerea mea este că... deoarece...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Zugegebenermaßen... , aber...
Admitem faptul că..., dar...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Se admite faptul că..., însă...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Im Gegenteil...
Din contră,...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Einerseits...
Pe de o parte...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Andererseits...
Pe de altă parte...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Trotz...
Contrar...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Ungeachtet der Tatsache, dass...
În ciuda faptului că...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Im Übrigen...
Întâmplător...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Darüber hinaus...
Mai mult decât atât...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır