Fransızca | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Je comprends son point de vue.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Ich stimme völlig zu, dass...
Je suis entièrement d'accord que...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
...and... sont similaires/différents au regard de...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
En opposition avec..., ...montre...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
..., par contraste avec..., est/sont...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... ähnelt ... hinsichtlich...
...est similaire à... en ce qui concerne...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
...et... diffèrent en termes de...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Le premier..., a contrario, le second...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Ich würde sagen, dass...
Je dirais que...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Es scheint mir, dass...
Il me semble que...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Meiner Meinung nach...
À mon sens...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Von meinem Standpunkt aus...
Selon mon point de vue...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Ich bin der Ansicht, dass...
Je suis d'opinion que...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Zugegebenermaßen... , aber...
De l'avis général..., mais...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Il va de soi que..., cependant...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Im Gegenteil...
Au contraire, ...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Einerseits...
D'un coté...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Andererseits...
D'un autre côté...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Trotz...
En dépit de...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Ungeachtet der Tatsache, dass...
En dépit du fait que...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Im Übrigen...
À propos de...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Darüber hinaus...
En outre...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır