Çekçe | Cümle Kalıpları - Bilimsel | Ana Gövde

Ana Gövde - Katılma

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Genel olarak başka birinin görüşüne katılımda kullanılır
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Başka birinin görüşünün geçerli olduğuna inanıyor ama tam olarak katılmıyorsanız kullanılır
Ich stimme völlig zu, dass...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Bir başkasının görüşüne tamamen katıldığınızda kullanılır

Ana Gövde - Görüş Ayrılığı

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Bir başkasının görüşüne genel olarak katılmadığınızda kullanılır
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Bir başkasının görüşünü anladığınızda ama o görüşe katılmadığınızda kullanılır
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Başka birinin görüşüyle tamamen zıtlık içinde olunduğunda kullanılır

Ana Gövde - Karşılaştırmalar

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
İki şey arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları belirtmenin resmi olmayan bir yolu
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
... na rozdíl od... je/jsou...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... ähnelt ... hinsichtlich...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
İki şey arasındaki benzerlik vurgulanmak istendiğinde kullanılır
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
... a... se liší, pokud jde o...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
První... na rozdíl od druhého...
İki şey arasındaki fark vurgulanmak istendiğinde kullanılır
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
İki şey arasındaki belli benzerlikleri veya farklılıkları belirtirken kullanılır
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
İki şey arasındaki bir veya bir liste uzunluğundaki farklara dikkat çekmekte kullanılır

Ana Gövde - Görüşler

Ich würde sagen, dass...
Řekla bych, že...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Es scheint mir, dass...
Zdá se mi, že...
Tam olarak emin olmadığınız bir şey üzerine kişisel görüşünüzü bildirirken kullanılır
Meiner Meinung nach...
Podle mého názoru...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Von meinem Standpunkt aus...
Z mého pohledu...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Ich bin der Ansicht, dass...
Jsem toho názoru, že...
Kişisel görüş bildirilirken kullanılır
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Bir şey için birden çok sebep listelenmek istendiğinde kullanılır
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Emin olduğunuz bir konu hakkında görüşünüzü bildirirken ve bu görüşü açıklarken kullanılır

Ana Gövde - Bağlayıcı Elementler

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Konu değiştirip yeni bir paragraf başlatırken kullanılır
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Zaten geliştirilmiş bir argümana yeni ve önemli bir bilgi eklerken kullanılır
Zugegebenermaßen... , aber...
Nelze popřít, že..., ale ...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Karşıt bir düşünceye teslim olurken kendi düşüncenizin daha fazla araştırılması gerektiğini vurgulamak için kullanılır
Im Gegenteil...
Naopak/Naproti očekávání...
Yanlış bir inanışı açıkladıktan sonra düzeltirken kullanılır
Einerseits...
Na jedné straně...
Bir argümanın bir tarafını tanıtırken kullanılır
Andererseits...
Na druhé straně...
Argümanın diğer tarafını göstermek için kullanılır.
Trotz...
Navzdory...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Navzdory tomu, že...
Belli verilere veya inanışlara ters düşen bir argüman yarattığınızda kullanılır
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Vědecky/Historicky vzato...
Tarihteki olaylara veya bilime gönderme yapılırken kullanılır
Im Übrigen...
Mimochodem...
Analizinizi destekleyebilecek farklı bir nokta düşündüğünüzde kullanılır
Darüber hinaus...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Yüksek analitik bir seviyede yeni bir bakış açısı şekillendirilirken kullanılır