Esperanto | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Αγαπητέ κύριε,
Estimata sinjoro,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Αγαπητή κυρία,
Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Estimataj sinjoroj,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
... εξ αρχής έδειξε ότι...
...distingis per...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Li/ŝi havas grandan scion de....
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır