İtalyanca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Sayın Yetkili,
Gentilissimo,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sayın Yetkili,
Gentilissima,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sayın Yetkili,
A chi di competenza,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Sayın Yetkililer,
Alla cortese attenzione di ...,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
Yetkili makama,
A chi di competenza,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Sayın Ahmet Bey,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sayın Ayşe Hanım,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sayın Dilek Hanım,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Sayın Lale Hanım,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
...si è distinto/a più volte per...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
... onun sıradışı özelliğidir.
È estremamente portato per...
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Ha sempre preso parte attiva in...
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
I suoi doveri principali erano:
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
Performansındaki tek zayıf nokta ...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır