İsveççe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Sayın Yetkili,
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sayın Yetkili,
Bästa frun,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sayın Yetkili,
Bästa herr eller fru,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Sayın Yetkililer,
Bästa herrar,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
Yetkili makama,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Sayın Ahmet Bey,
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sayın Ayşe Hanım,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sayın Dilek Hanım,
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Sayın Lale Hanım,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
... utmärkte sig genom att ...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Hens största talang är / finns inom ...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Hen är en kreativ problemlösare.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Hen har en bred kompetens.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Hen hanterar ansvar väl.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
... onun sıradışı özelliğidir.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır