Fransızca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Sayın Yetkili,
Monsieur,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sayın Yetkili,
Madame,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sayın Yetkili,
Madame, Monsieur,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Sayın Yetkililer,
Madame, Monsieur
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
Yetkili makama,
Aux principaux concernés,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Sayın Ahmet Bey,
Monsieur Dupont,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sayın Ayşe Hanım,
Madame Dupont,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sayın Dilek Hanım,
Mademoiselle Dupont,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Sayın Lale Hanım,
Madame Dupont,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
C'est avec plaisir que je recommande...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
... se distingue par...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Sa qualité principale est ...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
Il/elle communique ses idées clairement.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
... onun sıradışı özelliğidir.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
O ...'da her zaman aktif rol alır.
Il/elle participe activement dans...
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Ses principales fonctions consistaient en...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır