Türkçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Sayın Yetkili,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Sayın Yetkili,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Sayın Yetkili,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Sayın Yetkililer,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
A quem possa interessar,
Yetkili makama,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Sayın Ahmet Bey,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Sayın Ayşe Hanım,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Sayın Dilek Hanım,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Sayın Lale Hanım,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
É com satisfação que forneço referências sobre...
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
... distinguiu-se por ...
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
O seu maior talento é ...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
... onun sıradışı özelliğidir.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
O ...'da her zaman aktif rol alır.
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Suas principais responsabilidades eram...
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Suas tarefas semanais consistiam em ...
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır