Lehçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Szanowni Państwo,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Szanowni Państwo,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
A quem possa interessar,
Szanowni Państwo,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
É com satisfação que forneço referências sobre...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Znam ... od... i jako... w...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
... distinguiu-se por ...
...wyróżniał/-a się...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
O seu maior talento é ...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
... posiada szeroką wiedzę...
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Zawsze bierze czynny udział w...
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Suas principais responsabilidades eram...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır