İngilizce | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Szanowny Panie,
Dear Sir,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Z przyjemnością udzielę referencji ...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Znam ... od... i jako... w...
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
...wyróżniał/-a się...
...distinguished himself / herself by…
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
His / her greatest talent is / lies in…
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
He / she is a creative problem-solver.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
...posiada wiele różnych umiejętności.
He / she has a broad range of skills.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
He / she communicates his / her ideas clearly.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
He / she handles responsibility well.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
... posiada szeroką wiedzę...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
Zawsze bierze czynny udział w...
He / she always takes an active role in… .
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
His / her main responsibilities were…
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
His / her weekly tasks involved…
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır