Türkçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Gentilissimo,
Sayın Yetkili,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Gentilissima,
Sayın Yetkili,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
A chi di competenza,
Sayın Yetkili,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Alla cortese attenzione di ...,
Sayın Yetkililer,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
A chi di competenza,
Yetkili makama,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Gentilissimo Sig. Rossi,
Sayın Ahmet Bey,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Sayın Ayşe Hanım,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Gentilissima Sig.na Verdi,
Sayın Dilek Hanım,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Sayın Lale Hanım,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
...si è distinto/a più volte per...
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
È estremamente portato per...
... onun sıradışı özelliğidir.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
Ha sempre preso parte attiva in...
O ...'da her zaman aktif rol alır.
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
I suoi doveri principali erano:
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır