İsveççe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Gentilissimo,
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Gentilissima,
Bästa frun,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
A chi di competenza,
Bästa herr eller fru,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Alla cortese attenzione di ...,
Bästa herrar,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
A chi di competenza,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Gentilissimo Sig. Rossi,
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Gentilissima Sig.na Verdi,
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
...si è distinto/a più volte per...
... utmärkte sig genom att ...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Hens största talang är / finns inom ...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Hen är en kreativ problemlösare.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Hen har en bred kompetens.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Hen hanterar ansvar väl.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
È estremamente portato per...
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
Ha sempre preso parte attiva in...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
I suoi doveri principali erano:
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır