Portekizce | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Bäste herrn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa frun,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr eller fru,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Bästa herrar,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quem possa interessar,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Bäste herr Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Det glädjer mig att agera som referens för ...
É com satisfação que forneço referências sobre...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
... utmärkte sig genom att ...
... distinguiu-se por ...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Hens största talang är / finns inom ...
O seu maior talento é ...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
Hen är en kreativ problemlösare.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
Hen har en bred kompetens.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
Hen hanterar ansvar väl.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Suas principais responsabilidades eram...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır