İspanyolca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Bäste herrn,
Distinguido Señor:
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa frun,
Distinguida Señora:
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr eller fru,
Distinguidos Señores:
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Bästa herrar,
Apreciados Señores:
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quien pueda interesar
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Bäste herr Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
... utmärkte sig genom att ...
X se distinguió por su...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Hens största talang är / finns inom ...
Su más considerable talento es...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
Hen är en kreativ problemlösare.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
Hen har en bred kompetens.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
Hen hanterar ansvar väl.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Sus principales responsabilidades fueron...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Sus tareas diarias involucraban...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır