Fransızca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Bäste herrn,
Monsieur,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa frun,
Madame,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr eller fru,
Madame, Monsieur,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Bästa herrar,
Madame, Monsieur
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Aux principaux concernés,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Bäste herr Smith,
Monsieur Dupont,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Madame Dupont,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
Mademoiselle Dupont,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Madame Dupont,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Det glädjer mig att agera som referens för ...
C'est avec plaisir que je recommande...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
... utmärkte sig genom att ...
... se distingue par...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Hens största talang är / finns inom ...
Sa qualité principale est ...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
Hen är en kreativ problemlösare.
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
Hen har en bred kompetens.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Il/elle communique ses idées clairement.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
Hen hanterar ansvar väl.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Il/elle participe activement dans...
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Ses principales fonctions consistaient en...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır