Danca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Bäste herrn,
Kære Hr.,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Bästa frun,
Kære Fru.,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Bästa herr eller fru,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Bästa herrar,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Til hvem det vedkommer,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Bäste herr Smith,
Kære Hr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Kære fru. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Bästa fröken Smith,
Kære Frk. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Bästa fru Smith,
Kære Fr. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Jeg er begejstret for at være reference for...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
... utmärkte sig genom att ...
... adskilte sig selv ved at...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Hens största talang är / finns inom ...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
Hen är en kreativ problemlösare.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
Hen har en bred kompetens.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
Hen hanterar ansvar väl.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Han / hun har en omfattende viden om... .
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Hans / hendes ansvarområder var...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır