Türkçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Distinguido Señor:
Sayın Yetkili,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Distinguida Señora:
Sayın Yetkili,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Distinguidos Señores:
Sayın Yetkili,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Apreciados Señores:
Sayın Yetkililer,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
A quien pueda interesar
Yetkili makama,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Apreciado Sr. Pérez:
Sayın Ahmet Bey,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Apreciada Sra. Pérez:
Sayın Ayşe Hanım,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Apreciada Srta. Pérez:
Sayın Dilek Hanım,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Apreciada Sra. Pérez:
Sayın Lale Hanım,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Conocí a X en..., cuando se unió a...
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Puedo recomendar abiertamente a X...
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
X se distinguió por su...
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Su más considerable talento es...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
Tiene una amplia gama de habilidades.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
... onun sıradışı özelliğidir.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
O ...'da her zaman aktif rol alır.
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Sus principales responsabilidades fueron...
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Sus tareas diarias involucraban...
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır