İsveççe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Distinguido Señor:
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Distinguida Señora:
Bästa frun,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Distinguidos Señores:
Bästa herr eller fru,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Apreciados Señores:
Bästa herrar,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
A quien pueda interesar
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Apreciado Sr. Pérez:
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Apreciada Srta. Pérez:
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Puedo recomendar abiertamente a X...
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
X se distinguió por su...
... utmärkte sig genom att ...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Su más considerable talento es...
Hens största talang är / finns inom ...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Hen är en kreativ problemlösare.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
Tiene una amplia gama de habilidades.
Hen har en bred kompetens.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Hen hanterar ansvar väl.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Sus principales responsabilidades fueron...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Sus tareas diarias involucraban...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır