Hollandaca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Distinguido Señor:
Geachte heer
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Distinguida Señora:
Geachte mevrouw
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Distinguidos Señores:
Geachte heer, mevrouw
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Apreciados Señores:
Geachte dames en heren
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
A quien pueda interesar
Geachte dames en heren
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Apreciado Sr. Pérez:
Geachte heer Jansen
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Apreciada Srta. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Puedo recomendar abiertamente a X...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
X se distinguió por su...
... onderscheidde zich door ...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Su más considerable talento es...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
Tiene una amplia gama de habilidades.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Sus principales responsabilidades fueron...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Sus tareas diarias involucraban...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır