Fince | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Distinguido Señor:
Hyvä Herra,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Distinguida Señora:
Hyvä Rouva
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Distinguidos Señores:
Hyvä Herra / Rouva
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Apreciados Señores:
Hyvät vastaanottajat,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
A quien pueda interesar
Hyvät vastaanottajat,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Apreciado Sr. Pérez:
Hyvä herra Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Apreciada Sra. Pérez:
Hyvä rouva Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Apreciada Srta. Pérez:
Hyvä neiti Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Apreciada Sra. Pérez:
Hyvä neiti / rouva Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Puedo recomendar abiertamente a X...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
X se distinguió por su...
...erottautui hyvillä...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Su más considerable talento es...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
Tiene una amplia gama de habilidades.
Hänellä on laajat taidot
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Hän on luotettava henkilö
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Hänellä on hyvä tietämys...
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Sus principales responsabilidades fueron...
Hänen päävastuualueensa olivat...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Sus tareas diarias involucraban...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır