Danca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Distinguido Señor:
Kære Hr.,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Distinguida Señora:
Kære Fru.,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Distinguidos Señores:
Kære Hr./Fru.,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Apreciados Señores:
Kære Hr./Fru.,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
A quien pueda interesar
Til hvem det vedkommer,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Apreciado Sr. Pérez:
Kære Hr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Apreciada Sra. Pérez:
Kære fru. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Apreciada Srta. Pérez:
Kære Frk. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Apreciada Sra. Pérez:
Kære Fr. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Jeg er begejstret for at være reference for...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Puedo recomendar abiertamente a X...
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
X se distinguió por su...
... adskilte sig selv ved at...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Su más considerable talento es...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
Tiene una amplia gama de habilidades.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Han / hun har en omfattende viden om... .
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Sus principales responsabilidades fueron...
Hans / hendes ansvarområder var...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Sus tareas diarias involucraban...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır