Macarca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
To whom it may concern,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
I am delighted to be called upon as a reference for…
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
...distinguished himself / herself by…
...megkülönböztette magát a ...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
His / her greatest talent is / lies in…
A legnagyobb erőssége a ...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
He / she is a creative problem-solver.
... kreatív problémamegoldó
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
He / she has a broad range of skills.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
He / she communicates his / her ideas clearly.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
He / she handles responsibility well.
Jól kezeli a felelősséget is.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
He / she always takes an active role in… .
... mindig aktív szerepet vállal a ...
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
His / her main responsibilities were…
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
His / her weekly tasks involved…
Heti feladatai magába foglalták a ...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır