Lehçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Dear Sir,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
I am delighted to be called upon as a reference for…
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Znam ... od... i jako... w...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
...distinguished himself / herself by…
...wyróżniał/-a się...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
His / her greatest talent is / lies in…
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
He / she is a creative problem-solver.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
He / she has a broad range of skills.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
He / she communicates his / her ideas clearly.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
He / she handles responsibility well.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
... posiada szeroką wiedzę...
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
He / she always takes an active role in… .
Zawsze bierze czynny udział w...
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
His / her main responsibilities were…
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
His / her weekly tasks involved…
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır