Danca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Dear Sir,
Kære Hr.,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Dear Madam,
Kære Fru.,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
To whom it may concern,
Til hvem det vedkommer,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Dear Mrs. Smith,
Kære fru. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
I am delighted to be called upon as a reference for…
Jeg er begejstret for at være reference for...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
...distinguished himself / herself by…
... adskilte sig selv ved at...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
His / her greatest talent is / lies in…
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
He / she is a creative problem-solver.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
He / she has a broad range of skills.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
He / she communicates his / her ideas clearly.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
He / she handles responsibility well.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Han / hun har en omfattende viden om... .
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
He / she always takes an active role in… .
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
His / her main responsibilities were…
Hans / hendes ansvarområder var...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
His / her weekly tasks involved…
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır