İngilizce | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Geachte heer
Dear Sir,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
I am delighted to be called upon as a reference for…
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
... onderscheidde zich door ...
...distinguished himself / herself by…
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
His / her greatest talent is / lies in…
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
He / she is a creative problem-solver.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
He / she has a broad range of skills.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
He / she communicates his / her ideas clearly.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
He / she handles responsibility well.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
He / she always takes an active role in… .
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
His / her main responsibilities were…
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
His / her weekly tasks involved…
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır