Türkçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Monsieur,
Sayın Yetkili,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Madame,
Sayın Yetkili,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Madame, Monsieur,
Sayın Yetkili,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Madame, Monsieur
Sayın Yetkililer,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
Aux principaux concernés,
Yetkili makama,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Monsieur Dupont,
Sayın Ahmet Bey,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Madame Dupont,
Sayın Ayşe Hanım,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Mademoiselle Dupont,
Sayın Dilek Hanım,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Madame Dupont,
Sayın Lale Hanım,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
C'est avec plaisir que je recommande...
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
... se distingue par...
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Sa qualité principale est ...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
Il/elle possède une large palette de compétences.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
Il/elle communique ses idées clairement.
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
... onun sıradışı özelliğidir.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
Il/elle participe activement dans...
O ...'da her zaman aktif rol alır.
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Ses principales fonctions consistaient en...
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır