Macarca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Monsieur,
Tisztelt Uram!
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Madame,
Tisztelt Hölgyem!
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Madame, Monsieur,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Madame, Monsieur
Tisztelt Uraim!
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
Aux principaux concernés,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Monsieur Dupont,
Tisztelt Smith Úr!
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Madame Dupont,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Mademoiselle Dupont,
Tisztelt Smith Asszony!
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Madame Dupont,
Tisztelt Smith Asszony
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
C'est avec plaisir que je recommande...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
... se distingue par...
...megkülönböztette magát a ...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Sa qualité principale est ...
A legnagyobb erőssége a ...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
... kreatív problémamegoldó
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
Il/elle possède une large palette de compétences.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
Il/elle communique ses idées clairement.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Jól kezeli a felelősséget is.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
Il/elle participe activement dans...
... mindig aktív szerepet vállal a ...
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Ses principales fonctions consistaient en...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır