Lehçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Monsieur,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Madame,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Madame, Monsieur,
Szanowni Państwo,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Madame, Monsieur
Szanowni Państwo,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
Aux principaux concernés,
Szanowni Państwo,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Monsieur Dupont,
Szanowny Panie,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Madame Dupont,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Mademoiselle Dupont,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Madame Dupont,
Szanowna Pani,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
C'est avec plaisir que je recommande...
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Znam ... od... i jako... w...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
... se distingue par...
...wyróżniał/-a się...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Sa qualité principale est ...
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
Il/elle possède une large palette de compétences.
...posiada wiele różnych umiejętności.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
Il/elle communique ses idées clairement.
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
... posiada szeroką wiedzę...
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
Il/elle participe activement dans...
Zawsze bierze czynny udział w...
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Ses principales fonctions consistaient en...
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır