Danca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Monsieur,
Kære Hr.,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Madame,
Kære Fru.,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Madame, Monsieur,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Madame, Monsieur
Kære Hr./Fru.,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
Aux principaux concernés,
Til hvem det vedkommer,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Monsieur Dupont,
Kære Hr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Madame Dupont,
Kære fru. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Mademoiselle Dupont,
Kære Frk. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Madame Dupont,
Kære Fr. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
C'est avec plaisir que je recommande...
Jeg er begejstret for at være reference for...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
... se distingue par...
... adskilte sig selv ved at...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Sa qualité principale est ...
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
Il/elle possède une large palette de compétences.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
Il/elle communique ses idées clairement.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Han / hun har en omfattende viden om... .
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
Il/elle participe activement dans...
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Ses principales fonctions consistaient en...
Hans / hendes ansvarområder var...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır