Türkçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Vážený pane,
Sayın Yetkili,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Vážená paní,
Sayın Yetkili,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Vážený pane / Vážená paní,
Sayın Yetkili,
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Dobrý den,
Sayın Yetkililer,
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
Všem zainteresovaným stranám,
Yetkili makama,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Vážený pane Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Sayın Ayşe Hanım,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Vážená slečno Smithová,
Sayın Dilek Hanım,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Sayın Lale Hanım,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
... vynikal(a) v... .
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
On/ona řeší problémy efektivně.
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
On/ona má obsáhnou znalost...
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
... onun sıradışı özelliğidir.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
On/ona je iniciativní v... .
O ...'da her zaman aktif rol alır.
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır