Korece | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

سيدي المحترم،
관계자님께 드립니다.
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
السيدة المحترمة،
관계자님께 드립니다.
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
관계자님께 드립니다.
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
السادة المحترمون،
관계자분들께 드립니다.
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
إلى مَنْ يهمّهُ الأمر،
관계자분(들)께 드립니다.
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
عزيزي السيد رامي،
김철수님께 드립니다.
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
عزيزتي السيدة رامي،
최수경님께 드립니다.
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
عزيزتي الآنسة نادية،
최수경님께 드립니다.
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
عزيزتي السيدة نادية،
최수경님께 드립니다.
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
يسعدني أن أكتب هذه رسالة التوصية هذه نيابة عن...
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
لقد كان لي شرف التعرف على... في...، عندما التحق...
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
لقد طلب مني ... أنْ أكتب رسالة توصية دعما لمطلبه لـ... وأنا سعيد جدّا لأقوم بهدا الدور.
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
لقد كان لي الشرف أن أكون رئيساَ \ مُشرفا على \ زميلا لـ... منذ... .
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
يُسعدني أن أكتب رسالة التوصية هذه لـ... في هذه الرسالة أودّ أن أعبّر عن احترامي وتقديري لهذا الشاب اللامع الذي قدم مساهمات جليلة لعمل الفريق الذي أشرف عليه.
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
أكتب رسالة التوصية هذه لـ... دونَ أيّ تردّدٍ.
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
إنه لمن دواعي سروري أن رسالة التوصية هذه لـ...
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
لقد تعرفت على... منذ...، عندما كان مسجّلاً \ كانت مسجّلةً في الصف الذي قمت بتدريسه \ بدأ \ بدأت العمل في...
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
لقد عرفت ... لــ .... أشهر \ سنوات بصفتي... في...
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
لقد كنت رئيس العمل لـ \ المشرف على \ زميلا لـ \ أستاذاً لــ من ... إلى ...
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
عمل \ عملت لديّ على مشروعات مختلفة بصفته \ بصفتها... وبناء على عمله \ عملها فإني أعتبره \ أعتبرها كواحد \ كواحدة من أفضل... الذين عملوا لدينا.
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

لقد عرفتهُ \ عرفتها كشخص ... منذ بداية تعاوننا.
우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
لقد تميّز \ تميّزت بـ...
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
موهبته \ موهبتها الأعظم تكمن في...
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
يحلّ \ تحلّ المشاكل بشكل خلاّقٍ.
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
يملك \ تملك مجموعة واسعة من المهاراتِ.
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
يشرح أفكاره ويبلغها \ تشرح أفكارها وتبلغها بوضوح.
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
يتحمّل \ تتحمّل المسؤولية جيّداً.
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
يملك \ تملك معرفة واسعة بـ...
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
إنه يتعلم \ إنها تتعلم المفاهيم الجديدة بسرعة ويقبل \ تقبل النقد البنّاء والتعليمات المتعلقة بالعمل.
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
أودّ أن أذكر هنا، أنّ... هو \ هي... ويملك \ تملك القدرة على...
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
قُدْرتهُ \ قُدْرتها الكبيرة على ....كانت لا تُقدّر بثمن.
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
يقوم \ تقوم دائما بدور فعّال في ...
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
ينتهي من عمله \ تنتهي من عملها في الوقت المحدد. عندما يكون لديه \ لديها مشاغل أو أسئلة حول مهمة كُلِّف \ كُلِّفت بها، فإنه يتكلم \ فإنّها تتكلم بكل صراحة وبشكل مباشر، معبّرا \ معبّرة بذلك عما يختلج في أذهان الآخرين دون أن يفصحوا عنه.
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

حين كان \ كانت معنا... . هذه المسؤولية تستلزم...
그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
كانت مسؤولياته \ مسؤولياتها الأساسية...
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
شملت مهماته \ مهماتها الأسبوعية...
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

أود أن أقول إنه لَمِن الممتع العمل مع...، هو \ هي شخص يُعتمد عليه وذكي \ ذكية ذو \ ذات حس فكاهي جيّد.
저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
إذا كان أداؤه \ أداؤها في شركتنا دليلا جيداً على كيفية أدائه \ أدائها مستقبلا في شركتك فإنه سيكون \ فإنها ستكون مكسبا إيجابيا حقيقيا لبرنامجك.
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
في رأيي، ... يعمل بشكل جادّ ويتولى المهمات بشكل ذاتي ويفهم تماما ما يحتاجه كل مشروع.
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
يقوم على الدوام بإنتاج عمل ذي قيمة عالية في الوقت المطلوب.
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
كانت نقاط الضعف الوحيدة التي لاحظتها في أداء المرشح \ المرشحة...
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
أعتقد أنّ... من اللازم أن يعطى الأولوية في الحصول على الوظيفة مقارنة بالمرشحين الآخرين لأنّ...
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

...سيكون إضافة ممتازة لبرنامجك. إذا كان من الممكن أن أساعد أكثر، فلا تتردد من فضلك الاتصال بي بالبريد الإلكتروني أو على التليفون.
...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
... له \ لها مني كل الدعم. سيكون \ ستكون إضافة حقيقية لبرنامجك.
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
إني على ثقة أنّ... سيواصل \ ستواصل العمل بشكل مثمر للغاية. له \ لها مني كل الدعم.
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
له \ لها مني كل الدعم ودون أي احتراز. أرجو أن تتصل بي إذا كان لديك أية أسئلة إضافية.
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
إني أومن بشكل قوي بقدراته \ قدراتها الهائلة على... وأدعم بشكل قوي رغبته في مواصلة الدراسة في جامعتكم، حيث سيستطيع \ ستستطيع أن يطوّر \ تطور مواهبه \ مواهبها اللامعة ويضعها \ تضعها في موضع الاختبار.
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
إنه لمن دواعي الشعور بالغبطه منحه \ منحها أقوى رسالة توصية. آمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة.
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
إني أدعم بحماس توصية... كمرشح واعد.
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
نادرا ما قمت بتوصية شخص دون تحفظ. إنه لمن دواعي سروري إذنْ أن أفعل هذا في حالة...
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
أحترم... كزميل، ولكن من اللازم أنْ أقول بكل صراحة، إني لا أستطيع أن أوصي به \ بها للعمل في شركتكم.
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
سأكون سعيدا بالإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى أذهانكم.
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
تستطيع الاتصال بي من خلال البريد العادي \ الإلكتروني إذا احتجت إلى أي معلومات إضافية.
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır