Macarca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Referans Mektubu

Referans Mektubu - Giriş

Sehr geehrter Herr,
Tisztelt Uram!
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sehr geehrte Frau,
Tisztelt Hölgyem!
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sehr geehrte Damen und Herren,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Resmi, bilinmeyen alıcı ismi ve cinsiyeti
Sehr geehrte Damen und Herren,
Tisztelt Uraim!
Resmi, birden çok adı bilinmeyen insana veya bir departmanın tümüne hitap ederken
Sehr geehrte Damen und Herren,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri kesin olarak bilinmiyor ise
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Tisztelt Smith Úr!
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Tisztelt Smith Asszony!
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Tisztelt Smith Asszony
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Adayı nasıl tanıdığının detayıyla ilgili yazarken kullanılır
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Yazan kişinin adayı nasıl tanıdığıyla ilgli detay vermesi
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Geçmişte birlikte çalışmaktan zevk duyulmuş biri hakkında yazarken giriş olarak kullanılır

Referans Mektubu - Tecrübe / Beceri Listesi

Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Adayın kişiliğiyle ilgili olumlu bir özellikten bahsederken
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
...megkülönböztette magát a ...
Adayın gösterdiği olumlu özellikleri açıklamakta kullanılır
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
A legnagyobb erőssége a ...
Adayın güçlü olduğu özellikleri gösterirken kullanılır
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
... kreatív problémamegoldó
Zorlu işleri hemen kabullenip mücadeleye başlayan adaylar hakkında yazarken kullanılır
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Her yönden iyi becerileri olan bir aday hakkında yazarken
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
İletişim becerisi yüksek olan bir adaydan bahsederken kullanılır
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Jól kezeli a felelősséget is.
Baskı altındayken bir takımı veya projeyi iyi yönetebilen bir adaydan bahsederken kullanılır
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Bir adayın hangi becerilerinin zaten varolduğunu bildirirken kullanılır
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Adayın bir konudaki yeteneği hakkında detay verirken kullanılır
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Bir adayın en iyi özelliğinden bahsederken kullanılır
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
... mindig aktív szerepet vállal a ...
İşlere dahil olmak isteyen aktif bir adaydan bahsederken kullanılır
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Çok parlak, atılgan ve dinamik bir adaydan bahsederken kullanılır

Referans Mektubu - Mesleki sorumluluklar

Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Bir adayın üstüne aldığı görevler listesini verirken kullanılır
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Heti feladatai magába foglalták a ...
Bir adayın üstüne aldığı haftalık görevler listesini verirken kullanılır

Referans Mektubu - Değerlendirme

Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Aday hakkında olumlu bir değerlendirme yapılırken kullanılır
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Aday hakkında oldukça olumlu bir değerlendirme yaparken
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Bir aday hakkında olumlu değerlendirme yaparken kullanılır
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Bir adayı değerlendirirken olumsuz bir özelliğini vermek için kullanılır
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Bir adayı belli bir sebepten ötürü tavsiye etmek, çok olumlu bir değerlendirme yolu

Referans Mektubu - Kapanış

...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Son derece olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Fazlaca olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Adayın bu işe uymayacağı düşünüldüğünde
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Olumlu bir referans mektubunun kapanışı için kullanılır