İngilizce | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Όνομα
First Name
Başvuranın verilen ismi
Επίθετο
Surname
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Ημερομηνία γέννησης
Date of Birth
Başvuranın doğum tarihi
Τόπος Γέννησης
Place of Birth
Başvuranın doğduğu yer
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Nationality
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Οικογενειακή Κατάσταση
Marital Status
Başvuranın medeni durumu
Ελεύθερος/η
Single
Evli değilse veya ilişkideyse
Παντρεμένος/η
Married
Karısı veya kocası varsa
χήρος/α
Widowed
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Διεύθυνση
Address
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Τηλέφωνο
Phone
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
Ηλεκτρονική διεύθυνση
E-Mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Ιστοσελίδα
Website
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Δημοτικό Σχολείο
Elementary School
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Γυμνάσιο
Middle School
İlkokul ile lise arasındaki okul
Λύκειο
High School
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Πανεπιστήμιο
College
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Νηπιαγωγείο
Infant School
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Νηπιαγωγείο
Junior School
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Δημοτικό Σχολείο
Secondary School
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Γυμνάσιο
Sixth-Form College
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Λύκειο
University
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Πανεπιστήμιο
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Εργασιακή εμπειρία για...
Work experience at…
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Πρακτική άσκηση για...
Internship at…
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Εθελοντική εργασία για...
Voluntary work at…
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Good understanding of both written and spoken…
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Fluency in both written and spoken…
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Computer literate
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Άδεια οδήγησης τύπου...
Currently holding a full…driver's license.
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir