Yunanca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Ad
Όνομα
Başvuranın verilen ismi
Soyad
Επίθετο
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Doğum Tarihi
Ημερομηνία γέννησης
Başvuranın doğum tarihi
Doğum Yeri
Τόπος Γέννησης
Başvuranın doğduğu yer
Tabiyeti
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Medeni Hali
Οικογενειακή Κατάσταση
Başvuranın medeni durumu
Bekar
Ελεύθερος/η
Evli değilse veya ilişkideyse
Evli
Παντρεμένος/η
Karısı veya kocası varsa
Dul
χήρος/α
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adres
Διεύθυνση
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
Τηλέφωνο
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Posta
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Web sitesi
Ιστοσελίδα
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
İlkokul
Δημοτικό Σχολείο
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Ortaokul
Γυμνάσιο
İlkokul ile lise arasındaki okul
Lise
Λύκειο
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Kolej
Πανεπιστήμιο
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Kreş
Νηπιαγωγείο
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ana Okulu
Νηπιαγωγείο
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
İlkokul
Δημοτικό Σχολείο
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ortaokul
Γυμνάσιο
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Kolej
Λύκειο
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Üniversite
Πανεπιστήμιο
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
... konusunda tecrübeli
Εργασιακή εμπειρία για...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
...'da stajyerlik
Πρακτική άσκηση για...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
...'da gönüllü çalışma
Εθελοντική εργασία για...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Bilgisayar konusunda yetkin
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
CAD / CAM ile aşinalık
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
... tipi sürücü belgesi sahibi
Άδεια οδήγησης τύπου...
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir