Rusça | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Ad
Имя
Başvuranın verilen ismi
Soyad
Фамилия
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Doğum Tarihi
Дата рождения
Başvuranın doğum tarihi
Doğum Yeri
Место рождения
Başvuranın doğduğu yer
Tabiyeti
Гражданство
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Medeni Hali
Семейное положение
Başvuranın medeni durumu
Bekar
холост/незамужем
Evli değilse veya ilişkideyse
Evli
Женат/замужем
Karısı veya kocası varsa
Dul
Вдовец/вдова
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adres
Адрес
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
Телефон
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Posta
E-Mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Web sitesi
Сайт
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
İlkokul
Начальная школа
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Ortaokul
Средняя школа
İlkokul ile lise arasındaki okul
Lise
Старшая школа
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Kolej
университетский колледж
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Kreş
Ясли
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ana Okulu
Детский сад
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
İlkokul
Начальная школа
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ortaokul
Средняя школа
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Kolej
Техникум/лицей
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Üniversite
Университет
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
... konusunda tecrübeli
Опыт работы в...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
...'da stajyerlik
Стажировка в...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
...'da gönüllü çalışma
Волонтерская практика в ...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Хорошо владею (устный, письменный)
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Свободно владею (устный, письменный)
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Bilgisayar konusunda yetkin
Со знанием компьютера
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
CAD / CAM ile aşinalık
Со знанием CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
... tipi sürücü belgesi sahibi
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir