Rumence | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Ad
Prenume
Başvuranın verilen ismi
Soyad
Nume
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Doğum Tarihi
Data naşterii
Başvuranın doğum tarihi
Doğum Yeri
Locul naşterii
Başvuranın doğduğu yer
Tabiyeti
Naţionalitate
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Medeni Hali
Stare civilă
Başvuranın medeni durumu
Bekar
Necăsătorit
Evli değilse veya ilişkideyse
Evli
Căsătorit
Karısı veya kocası varsa
Dul
Văduv
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adres
Adresa
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
Telefon
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Posta
E-mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Web sitesi
Website
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
İlkokul
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Ortaokul
Gimnaziu
İlkokul ile lise arasındaki okul
Lise
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Kolej
Colegiu (la noi facultate)
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Kreş
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ana Okulu
Grădiniţa (echivalent)
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
İlkokul
Ciclul primar
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ortaokul
Gimnaziu
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Kolej
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Üniversite
Universitate
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
... konusunda tecrübeli
Experiență de lucru la...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
...'da stajyerlik
Internship/practică la...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
...'da gönüllü çalışma
Voluntariat la...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Bilgisayar konusunda yetkin
Cunoștințe PC.
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
CAD / CAM ile aşinalık
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
... tipi sürücü belgesi sahibi
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir