Macarca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Ad
Vezetéknév
Başvuranın verilen ismi
Soyad
Vezetéknév
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Doğum Tarihi
Születési dátum
Başvuranın doğum tarihi
Doğum Yeri
Születési hely
Başvuranın doğduğu yer
Tabiyeti
Állampolgárság
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Medeni Hali
Családi állapot
Başvuranın medeni durumu
Bekar
Egyedülálló
Evli değilse veya ilişkideyse
Evli
Házas
Karısı veya kocası varsa
Dul
Özvegy
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adres
Cím
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
Telefon
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Posta
E-mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Web sitesi
Honlap
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
İlkokul
Általános iskola
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Ortaokul
Középiskola
İlkokul ile lise arasındaki okul
Lise
Középiskola / Gimnázium
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Kolej
Főiskola
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Kreş
Óvoda / Bölcsöde
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ana Okulu
Óvoda
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
İlkokul
Általános iskola
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ortaokul
Középiskola
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Kolej
Gimnázium / Középiskola
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Üniversite
Egyetem
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
... konusunda tecrübeli
Munkatapasztalat a ....
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
...'da stajyerlik
Szakmai gyakorlat a ...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
...'da gönüllü çalışma
Önkéntes munka a ...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Írásban és szóban is jó ....
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Folyékony írásban és szóban is ...
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Bilgisayar konusunda yetkin
Alapvető számítógépes ismeretek
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
CAD / CAM ile aşinalık
CAD / CAM ismeretek
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
... tipi sürücü belgesi sahibi
... típusú jogosítvány
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir