Korece | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Ad
이름
Başvuranın verilen ismi
Soyad
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Doğum Tarihi
생년월일
Başvuranın doğum tarihi
Doğum Yeri
출생지
Başvuranın doğduğu yer
Tabiyeti
국적
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Medeni Hali
결혼 여부
Başvuranın medeni durumu
Bekar
미혼
Evli değilse veya ilişkideyse
Evli
기혼
Karısı veya kocası varsa
Dul
미망인
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adres
주소
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
전화
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Posta
이메일 (E mail)
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Web sitesi
웹 사이트
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
İlkokul
초등학교
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Ortaokul
중학교
İlkokul ile lise arasındaki okul
Lise
고등학교
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Kolej
대학교
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Kreş
유아 학교
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ana Okulu
초등학교
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
İlkokul
중등학교
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ortaokul
식스-폼 컬리지
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Kolej
대학교
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Üniversite
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
... konusunda tecrübeli
...에서의 업무 경력
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
...'da stajyerlik
...에서 인턴쉽
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
...'da gönüllü çalışma
..에서의 봉사활동
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Bilgisayar konusunda yetkin
컴퓨터 사용 능력이 있는
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
CAD / CAM ile aşinalık
CAD/ CAM 사용 능력
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
... tipi sürücü belgesi sahibi
현재 ... 면허증 소지자
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir