İspanyolca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Ad
Primer nombre
Başvuranın verilen ismi
Soyad
Apellido
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Doğum Tarihi
Fecha de nacimiento
Başvuranın doğum tarihi
Doğum Yeri
Lugar de nacimiento
Başvuranın doğduğu yer
Tabiyeti
Nacionalidad
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Medeni Hali
Estado civil
Başvuranın medeni durumu
Bekar
Soltero(a)
Evli değilse veya ilişkideyse
Evli
Casado(a)
Karısı veya kocası varsa
Dul
Viudo(a)
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adres
Dirección
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
Teléfono
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Posta
Email
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Web sitesi
Página Web
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
İlkokul
Escuela Primaria
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Ortaokul
Escuela para niños entre 13 y 16 años
İlkokul ile lise arasındaki okul
Lise
Secundaria
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Kolej
Universidad
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Kreş
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ana Okulu
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
İlkokul
Escuela Secundaria
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ortaokul
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Kolej
Universidad
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Üniversite
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
... konusunda tecrübeli
Experiencia laboral en...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
...'da stajyerlik
Pasantía en...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
...'da gönüllü çalışma
Trabajo voluntario en...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Buena comprensión oral y escrita de...
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Fluidez oral y escrita en...
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Bilgisayar konusunda yetkin
Conocimientos de informática
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
CAD / CAM ile aşinalık
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
... tipi sürücü belgesi sahibi
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir