İngilizce | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Ad
First Name
Başvuranın verilen ismi
Soyad
Surname
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Doğum Tarihi
Date of Birth
Başvuranın doğum tarihi
Doğum Yeri
Place of Birth
Başvuranın doğduğu yer
Tabiyeti
Nationality
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Medeni Hali
Marital Status
Başvuranın medeni durumu
Bekar
Single
Evli değilse veya ilişkideyse
Evli
Married
Karısı veya kocası varsa
Dul
Widowed
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adres
Address
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
Phone
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Posta
E-Mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Web sitesi
Website
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
İlkokul
Elementary School
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Ortaokul
Middle School
İlkokul ile lise arasındaki okul
Lise
High School
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Kolej
College
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Kreş
Infant School
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ana Okulu
Junior School
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
İlkokul
Secondary School
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ortaokul
Sixth-Form College
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Kolej
University
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Üniversite
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
... konusunda tecrübeli
Work experience at…
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
...'da stajyerlik
Internship at…
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
...'da gönüllü çalışma
Voluntary work at…
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Good understanding of both written and spoken…
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Fluency in both written and spoken…
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Bilgisayar konusunda yetkin
Computer literate
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
CAD / CAM ile aşinalık
Familiarity with CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
... tipi sürücü belgesi sahibi
Currently holding a full…driver's license.
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir