Çince | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Ad
名字
Başvuranın verilen ismi
Soyad
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Doğum Tarihi
生日
Başvuranın doğum tarihi
Doğum Yeri
出生地
Başvuranın doğduğu yer
Tabiyeti
国籍
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Medeni Hali
婚姻状况
Başvuranın medeni durumu
Bekar
单身
Evli değilse veya ilişkideyse
Evli
已婚
Karısı veya kocası varsa
Dul
丧偶
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Adres
地址
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Telefon
电话
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Posta
电子邮箱
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Web sitesi
网址
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
İlkokul
小学
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Ortaokul
初中
İlkokul ile lise arasındaki okul
Lise
高中
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
Kolej
大学
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Kreş
托儿所
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ana Okulu
幼儿学校
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
İlkokul
小学
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Ortaokul
中学
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Kolej
高等中学
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Üniversite
大学
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
... konusunda tecrübeli
在...的工作经历
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
...'da stajyerlik
在...的实习经历
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
...'da gönüllü çalışma
在...的志愿者服务工作
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
良好的书面和口语表达能力
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
流利的书面和口语表达能力
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Bilgisayar konusunda yetkin
通晓计算机技能
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
出色的交流/谈判/表达能力
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
CAD / CAM ile aşinalık
熟悉CAD/CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
... tipi sürücü belgesi sahibi
目前持有...驾驶执照
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir