Rusça | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

ชื่อขึ้นต้น
Имя
Başvuranın verilen ismi
นามสกุล
Фамилия
Başvuranın aile ismi veya soyadı
วันเกิด
Дата рождения
Başvuranın doğum tarihi
สถานที่เกิด
Место рождения
Başvuranın doğduğu yer
สัญชาติ
Гражданство
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
สถานะแต่งงาน
Семейное положение
Başvuranın medeni durumu
โสด
холост/незамужем
Evli değilse veya ilişkideyse
แต่งงานแล้ว
Женат/замужем
Karısı veya kocası varsa
เป็นหม้าย
Вдовец/вдова
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
ที่อยู่
Адрес
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
หมายเลขโทรศัพท์
Телефон
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
อีเมล
E-Mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
เว็บไซต์
Сайт
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
โรงเรียนประถม
Начальная школа
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
โรงเรียนมัธยมต้น
Средняя школа
İlkokul ile lise arasındaki okul
โรงเรียนมัธยมปลาย
Старшая школа
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
มหาวิทยาลัย
университетский колледж
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
โรงเรียนสอนทารก
Ясли
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Детский сад
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Начальная школа
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
การศึกษาสายวิชาชีพ
Средняя школа
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
มหาวิทยาลัย
Техникум/лицей
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Опыт работы в...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
การฝึกงานที่...
Стажировка в...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
งานอาสาสมัครที่...
Волонтерская практика в ...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Хорошо владею (устный, письменный)
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Свободно владею (устный, письменный)
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Со знанием компьютера
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Со знанием CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir