Türkçe | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Имя
Ad
Başvuranın verilen ismi
Фамилия
Soyad
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Дата рождения
Doğum Tarihi
Başvuranın doğum tarihi
Место рождения
Doğum Yeri
Başvuranın doğduğu yer
Гражданство
Tabiyeti
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Семейное положение
Medeni Hali
Başvuranın medeni durumu
холост/незамужем
Bekar
Evli değilse veya ilişkideyse
Женат/замужем
Evli
Karısı veya kocası varsa
Вдовец/вдова
Dul
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Адрес
Adres
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Телефон
Telefon
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Mail
E-Posta
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Сайт
Web sitesi
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Начальная школа
İlkokul
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Средняя школа
Ortaokul
İlkokul ile lise arasındaki okul
Старшая школа
Lise
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
университетский колледж
Kolej
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Ясли
Kreş
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Детский сад
Ana Okulu
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Начальная школа
İlkokul
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Средняя школа
Ortaokul
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Техникум/лицей
Kolej
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Университет
Üniversite
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Опыт работы в...
... konusunda tecrübeli
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Стажировка в...
...'da stajyerlik
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Волонтерская практика в ...
...'da gönüllü çalışma
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Хорошо владею (устный, письменный)
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Свободно владею (устный, письменный)
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Со знанием компьютера
Bilgisayar konusunda yetkin
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Со знанием CAD / CAM.
CAD / CAM ile aşinalık
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
... tipi sürücü belgesi sahibi
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir