Tayca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Имя
ชื่อขึ้นต้น
Başvuranın verilen ismi
Фамилия
นามสกุล
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Дата рождения
วันเกิด
Başvuranın doğum tarihi
Место рождения
สถานที่เกิด
Başvuranın doğduğu yer
Гражданство
สัญชาติ
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Семейное положение
สถานะแต่งงาน
Başvuranın medeni durumu
холост/незамужем
โสด
Evli değilse veya ilişkideyse
Женат/замужем
แต่งงานแล้ว
Karısı veya kocası varsa
Вдовец/вдова
เป็นหม้าย
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Адрес
ที่อยู่
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Телефон
หมายเลขโทรศัพท์
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Mail
อีเมล
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Сайт
เว็บไซต์
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Начальная школа
โรงเรียนประถม
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Средняя школа
โรงเรียนมัธยมต้น
İlkokul ile lise arasındaki okul
Старшая школа
โรงเรียนมัธยมปลาย
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
университетский колледж
มหาวิทยาลัย
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Ясли
โรงเรียนสอนทารก
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Детский сад
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Начальная школа
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Средняя школа
การศึกษาสายวิชาชีพ
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Техникум/лицей
มหาวิทยาลัย
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Университет
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Опыт работы в...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Стажировка в...
การฝึกงานที่...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Волонтерская практика в ...
งานอาสาสมัครที่...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Хорошо владею (устный, письменный)
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Свободно владею (устный, письменный)
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Со знанием компьютера
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Со знанием CAD / CAM.
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir