Korece | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Имя
이름
Başvuranın verilen ismi
Фамилия
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Дата рождения
생년월일
Başvuranın doğum tarihi
Место рождения
출생지
Başvuranın doğduğu yer
Гражданство
국적
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Семейное положение
결혼 여부
Başvuranın medeni durumu
холост/незамужем
미혼
Evli değilse veya ilişkideyse
Женат/замужем
기혼
Karısı veya kocası varsa
Вдовец/вдова
미망인
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Адрес
주소
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Телефон
전화
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Mail
이메일 (E mail)
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Сайт
웹 사이트
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Начальная школа
초등학교
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Средняя школа
중학교
İlkokul ile lise arasındaki okul
Старшая школа
고등학교
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
университетский колледж
대학교
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Ясли
유아 학교
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Детский сад
초등학교
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Начальная школа
중등학교
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Средняя школа
식스-폼 컬리지
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Техникум/лицей
대학교
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Университет
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Опыт работы в...
...에서의 업무 경력
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Стажировка в...
...에서 인턴쉽
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Волонтерская практика в ...
..에서의 봉사활동
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Хорошо владею (устный, письменный)
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Свободно владею (устный, письменный)
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Со знанием компьютера
컴퓨터 사용 능력이 있는
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Со знанием CAD / CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
현재 ... 면허증 소지자
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir