Japonca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Имя
名前
Başvuranın verilen ismi
Фамилия
名字
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Дата рождения
誕生日
Başvuranın doğum tarihi
Место рождения
出生地
Başvuranın doğduğu yer
Гражданство
国籍
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Семейное положение
配偶者の有無
Başvuranın medeni durumu
холост/незамужем
独身
Evli değilse veya ilişkideyse
Женат/замужем
既婚
Karısı veya kocası varsa
Вдовец/вдова
独身
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Адрес
現住所
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Телефон
電話番号
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Mail
メールアドレス
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Сайт
ウェブサイト
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Начальная школа
小学校
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Средняя школа
中学校
İlkokul ile lise arasındaki okul
Старшая школа
高等学校
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
университетский колледж
大学
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Ясли
幼児学校
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Детский сад
小学校
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Начальная школа
中学校
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Средняя школа
シックス・フォーム・カレッジ
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Техникум/лицей
大学
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Университет
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Опыт работы в...
・・・・で働いた経験があります。
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Стажировка в...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Волонтерская практика в ...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Хорошо владею (устный, письменный)
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Свободно владею (устный, письменный)
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Со знанием компьютера
パソコンを使いこなせます。
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Со знанием CAD / CAM.
CAD/ CAMの知識
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
・・・・の免許を保有しています。
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir