İspanyolca | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Имя
Primer nombre
Başvuranın verilen ismi
Фамилия
Apellido
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Дата рождения
Fecha de nacimiento
Başvuranın doğum tarihi
Место рождения
Lugar de nacimiento
Başvuranın doğduğu yer
Гражданство
Nacionalidad
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Семейное положение
Estado civil
Başvuranın medeni durumu
холост/незамужем
Soltero(a)
Evli değilse veya ilişkideyse
Женат/замужем
Casado(a)
Karısı veya kocası varsa
Вдовец/вдова
Viudo(a)
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Адрес
Dirección
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Телефон
Teléfono
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Mail
Email
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Сайт
Página Web
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Начальная школа
Escuela Primaria
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Средняя школа
Escuela para niños entre 13 y 16 años
İlkokul ile lise arasındaki okul
Старшая школа
Secundaria
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
университетский колледж
Universidad
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Ясли
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Детский сад
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Начальная школа
Escuela Secundaria
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Средняя школа
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Техникум/лицей
Universidad
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Университет
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Опыт работы в...
Experiencia laboral en...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Стажировка в...
Pasantía en...
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Волонтерская практика в ...
Trabajo voluntario en...
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Хорошо владею (устный, письменный)
Buena comprensión oral y escrita de...
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Свободно владею (устный, письменный)
Fluidez oral y escrita en...
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Со знанием компьютера
Conocimientos de informática
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Со знанием CAD / CAM.
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir