İngilizce | Cümle Kalıpları - Başvuru | Özgeçmiş / CV

Özgeçmiş / CV - Kişisel bilgi

Имя
First Name
Başvuranın verilen ismi
Фамилия
Surname
Başvuranın aile ismi veya soyadı
Дата рождения
Date of Birth
Başvuranın doğum tarihi
Место рождения
Place of Birth
Başvuranın doğduğu yer
Гражданство
Nationality
Başvuranın vatandaşı olduğu ülke
Семейное положение
Marital Status
Başvuranın medeni durumu
холост/незамужем
Single
Evli değilse veya ilişkideyse
Женат/замужем
Married
Karısı veya kocası varsa
Вдовец/вдова
Widowed
Eşlerden birinin ölümü nedeniyle evliliği bitmiş ise
Адрес
Address
Başvuranın tam olrarak yaşadığı yer
Телефон
Phone
Başvuran ile irtibata geçilebilecek telefon numarası
E-Mail
E-Mail
Başvuranın çalışan bir e-posta adresi
Сайт
Website
Başvuranın kişisel veya iş web sitesi adresi

Özgeçmiş / CV - Eğitim

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Eğitim hayatınızı listeleyen standart formatı
Начальная школа
Elementary School
Sekiz-on üç yaş arası çocuklara eğitim veren Amerikan okul sistemi
Средняя школа
Middle School
İlkokul ile lise arasındaki okul
Старшая школа
High School
On altı-on sekiz yaş arası gençlerin gittiği Amerikan sistemli okul
университетский колледж
College
Üniversitedeki derece-seviye için Amerikan ismi
Ясли
Infant School
İki-dört yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Детский сад
Junior School
Dört-yedi yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Начальная школа
Secondary School
Yedi-on yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Средняя школа
Sixth-Form College
On-on altı yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Техникум/лицей
University
On altı-on sekiz yaşlar arasındaki eğitim için verilen İngiliz isim
Университет
Dereceli-seviyeli eğitim için İngilizlerin verdiği isim

Özgeçmiş / CV - İş tecrübesi

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Birinin iş tecrübelerini sıralamanın standart bir örneği
Опыт работы в...
Work experience at…
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır
Стажировка в...
Internship at…
Bir dönem iş tecrübesi edinmek için çalıştığınız bir işi tanıtmak için kullanılır. Genelde kişi yurtdışında belli bir dönem çalıştıysa kullanılır
Волонтерская практика в ...
Voluntary work at…
Yardıma muhtaçlar için yapılan gönüllü işleri temsil ederken kullanılır

Özgeçmiş / CV - Diğer yetkinlikler

Хорошо владею (устный, письменный)
Good understanding of both written and spoken…
Adayın bir dilde vasat derecede bilgisi olduğunu gösterirken kullanılır
Свободно владею (устный, письменный)
Fluency in both written and spoken…
Adayın belli bir dilde akıcı olduğunu gösterirken kullanılır
Со знанием компьютера
Computer literate
Adayın bilgisayarın tüm temel fonksiyonlarını kullanabildiğini gösterirken kullanılır
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Adayın iletişim / anlaşma / sunuş konularında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Adayın Microsoft Office araçlarında derin tecrübesi olduğunu ve bilgisayar programlama yazılımlarında iyi olduğunu göstermek için kullanılır
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Adayın kelime-işlemcisi, hesap çizelgesi, veritabanı ve sunum yazılımları hakkında ön bilgisi olduğunu göstermek için kullanılır
Со знанием CAD / CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Adayın tasarım, dizayn yazılımlarını kullanabildiğini göstermek için kullanılır
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Currently holding a full…driver's license.
Adayın yasal olarak araç kullanabileceğini gösterir